امولسيون

امولسیون

امولسیون ها

درست مانند هر برنامه مراقبت پوستى ديگرى، امولسيون ها هم روش هاى استفاده و كاربرد هاى خود را دارند و بسته به نياز شخص و نوع پوست و آب و هوا تجويز مى شوند ولى در كل اگر بدنبال يك آبرسان ملايم تر و سبك تر براى هواى شرجى يا پوست چرب خود هستيد، يا آبرسانتان به مقدارى كه احتياج داريد پوستتان را نرم و مرطوب نمى كند، امولسيون ها راهى براى ورود به دنياى مراقبت هاى پوستى تان پيدا خواهند كرد.

0دیدگاه ها