آزارو کروم پیور
آزارو

آزارو

کروم پیور

آزارو کروم عطر خنک و با طراوت مردانه است که اولین بار در سال 1996 تولید شد که الهام گرفته از دریای مدیترانه و رابطه  و شور و علاقه بین پدر و فرزند است، ولی آزارو کروم پیور نسخه ای جدید است که در سال 2017  با شعار “سوگندی از لحظه احساسات خالص “وارد بازار شده است .

خالقان عطر : Jacques Huclier  و Olivier Pescheux.