بالم تغذیه کننده عسل گرلن
گرلن

بالم عسل گرلن بویژه برای افرادی که پوست خیلی خشک و آسیب دیده دارند و تحت شرایط سخت آب و هوایی از جمله سرمای خیلی شدید ، گرمای زیاد ، آفتاب و هوای شرجی هستند و یا کسانی که عملهای زیبایی توسط متخصص پوست انجام داده اند مناسب است. این محصول غنی شده توسط عسل زنبور سیاه Ouessant(جزیره ای در جنوب غربی فرانسه )است و بسیار برای پوست مغذی بوده و روند ترمیم پوست را سرعت می بخشد .

نتایج استفاده از این محصول :پوست تغذیه شده ،احساس لطافت و راحتی دارد ،خطوط اولیه و نواقص به طور مشخصی کاهش می یابد .

کد مجوز بهداشت : 20692035613079500121