هوگو باس اینتنس باتلد
هوگو باس اینتنس باتلد

Boss Bottled Intense Hugo Boss for men


 هوگو باس
باتلد اینتنس

در اوایل سال  2015 با هدف قرار دادن مردان مدرن و  امروزی طراحی شد نمونه ای کامل شده و تغلیظ شده از نسخه اصلی ( باس باتلد 1998) می باشد.عطری بسیار لوکس  و مردانه بوده و شیرینی خود را تا حدی از دست داده با نت هایی از سیب تازه و شکوفه ترنج و کمی شکوفه پرتقال آغاز می شود ، میخک و دارچین گل شمعدانی قلب عطر را می سازند ، نت های پایانی شامل چوب صندل ، سدر ، گیاه خس خس و وانیل می باشد که به خوبی حس چوبی را نمایان می کند .