رژلب کیس کیس گرلن
گرلن

گرلن

رژ لب کیس کیس

  • بافت سبک و لطیف 
  • حاوی ذرات هیالورنیک اسید جهت افزایش رطوبت رسانی 
  • دارای ترکیبی از روغن گیاهی کامیفورا جهت یکدست نمودن لب 
  • رنگهایی متنوع 
  • کد مجوز بهداشت : 20692067558255210262