رژ لب مک

مک

رژ لب دیوا مک

رژ لب DIVA ، از پرطرفدارترين رژ هاى برند مك محسوب مى شود كه رنگ سرخ متمايل به قرمز دارد و بر روى لب بافتى مات پيدا مى كند.