کرم ب ب گرلن
گرلن

گرلن

کرم ب ب گرلن  SPF 30

كرم BB گرلن، محصولى براى استفاده روزانه بوده و جايگزين بسيار مناسبى براى كسانى است كه روزانه از انواع كرم پودر ها و پنكك ها استفاده مى كنند.
به سبكى يك لباس راحتى خانگى ولى با تركيبى فوق العاده كه ٥ عملكرد را به پوست شما هديه مى دهد:
_آبرسانى
_محافظت
_شفافيت
_تصحيح ( لك و قرمزى )
_يكدست نمودن صورت
فرمول به كار رفته در اين كرم بى نظير است؛ يك تركيب زيستى بسيار ريز شبكه اى كه فيبرهاى پوست را لطيف كرده و شكل مى دهد و در هماهنگى با كتان و ابريشم خالص براى ايجاد پوششى طبيعى همراه مى شود.
اين كرم مانند پوست دوم بر روى صورت مى نشيند و با ظرافت بسيار رنگى طبيعى به چهره مى بخشد.
اين كرم در ٣ رنگ روشن متوسط و تيره قابل تهيه است.
داراى SPF 30  و +++PA مى باشد.
رايحه ى گلى دل پسندى دارد كه شامل هلو و آكوورد هاى گياهى براى ايجاد خنكى و هيجان و ياسمن و رز و تمشك در نت هاى ميانى و پايه اى پودرى از مشك سفيد است.

کد مجوز بهداشت : 03346470416475