ریمل گرلن
ریمل گرلن
ریمل گرلن
ریمل گرلن
ریمل گرلن
ریمل گرلن

فروشگاه اصالت کالا را تضمین میکند

گرلن

گرلن

 ريمل ل پتيت قب نواق ( لباس سیاه کوچک)

حجم دهنده                    حالت دهنده                        بلند کننده


ريمل لپتيت قب نواق گرلن، ريملى براى مژه هاى سفارشى!
درست مانند يك لباس كوچك مشكى، تمام زواياى مژه هاى شما را می پوشاند و فرمول ٤ در ١ آن تمام مژه هاى شما را حجيم، فِر، بلند و از هم جدا مى كند. از طبيعى ترين آرايش ها تا پرترين مژه ها طبق سفارش شما براى راضى كردن تمام سليقه ها! اين ريمل داراى يك برس بخصوص ٢در١ (مطابق شكل) مى باشد.
بدنه بلند و صاف برس كه بايد به طور افقى استفاده شود وظيفه حجم دهندگى و فِر كردن و بلند كردن مژه ها را به عهده دارد،، سر گرد انتهاى برس كه در جهت عمودى استفاده مى شود آرايش چشمان را كامل كرده و به آن عمق مى بخشد و مژه ها را حتى پرتر از قبل مى كند.

  کد مجوز بهداشت :  20692012656193864204