شما به یکی از روش های زیر می توانید فاکتور خرید خود را تسویه نمایید :

  • می توانید از طریق درگاه امن پرداخت ملت اقدام به تسویه حساب خود نمایید.

کارت به کارت کردن مبلغ به شماره کارت زیر و ارسال شماره پیگیری برای فروشگاه .

6104-3376-0018-2081     بانک ملت                 محمد رشیدی

  • این روش تنها مختص به عزیزان ساکن تهران می باشد .