نت های عطریات

نت های عطریات

نت های عطریات: تـركیـب آب و الـكل بعنوان حلال مواد معطر بكار میرود . در عمل ، گرمای بدن سبب میگردد تـا حـلال بـه سرعت تـبـخیر شده و عـطر بـروی پـوست بـاقـی بـماند تا به تدریج طی چندین ساعت تبخیر … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه