اشتباهات رایج در خرید عطر

اولین و رایج ترین اشتباه در میان ما هنگام انتخاب یک عطر در همان مرحله ی اول رُخ می دهد ، اغلب انتخاب ها بر اساس نت اولیه می باشد ، حال آنکه بر اساس مقالات قبلی هر عطر دارای سه نت می باشد که فرار ترین آن نت اولیه می باشد.

دومین اشتباه رایج ، تست عطر های متعدد برای انتخاب یک عطر می باشد چراکه به طور معمول پس از استشمام حدود 5 رایحه ، فرد  دچار سردرگمی شده و دیگر قادر به تشخیص صحیح و انتخاب رایحه مورد نظر خود نمی باشد.

سومین اشتباه ، استشمام عطر ها به طور متوالی و بدون وقفه است ، حال آنکه بهتر است پس از استشمام هر عطر کمی صبر کنیم و یا با استشمام رایحه قهوه  مشام خود را کامل تخلیه کنیم تا قادر به انتخاب دقیق تر باشیم.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه